Andra citat från Horace, som överlevt till vår tid

(artikelförfattarens översättningar)

“En tavla är ett poem utan ord”
“Motgångar har förmågan att framkalla tankar och handlingar, som under bättre omständigheter skulle ha legat vilande”.
(jämför med Churchills “Framgång består av att gå från misslyckande till misslyckande utan att tappa entusiasmen).

“Upphör att fråga vad framtiden har i beredskap, ta det som en gåva oavsett vad dagen ger”. (ytterligare en version av ” lev i nuet för om morgondagen vet vi intet”).
“Vad vi lär oss bara genom öronen gör mindre intryck på våra sinnen än vad som presenteras för det mer pålitliga ögat” (kan avse både Platos och Ekipuros läror).
“Inget är vackert från alla synvinklar”.
“Den högsta tallen skakas oftast av vinden, det högsta tornet faller tyngst, blixten slår ner i det högsta berget”.
Jämför med det svenska talesättet, “De som sitter på de högsta hästarna faller längst”.

“Din egen säkerhet står på spel när grannens vägg är i lågor”. (Jämför med Ekipuros uttalande om att vänner är det viktigaste att skaffa i livet)

“Till oss, vanliga människor, ger livet inget mer än hårt arbete”.
“Döden slår lika hårt mot fattiga som mot rika”.
“Visdom är inte detsamma som klokhet om den enbart kommer från studier”.
“Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude”, Hälften vågat är häften vunnet.
“Den som inte vet hur han skall försörja sig på det han har, kommer alltid att var en slav”. Jämför med före detta statsministern Göran Perssons, “Den som är satt i skuld är icke fri”.

“Oavsett vilket råd du ger, låt det vara kort”.
“Den som är rädd för att misslyckas, lyckas inte heller med något”.
(jämför, åter igen, med Churchills “Framgång består av att gå från misslyckande till misslyckande utan att tappa entusiasmen).
“Nu är det dags att dricka (och dansa barfota i sanden)”.

“Sapere aude”, “Våga vara klok”.
“En klok statsman förbereder sig i fredstid för krig”.

“Det du en gång sagt offentligt, kan du aldrig återkalla”.
“Humor har oftast mer skärpa och genomslagskraft i svåra frågor än klokhet”.
“Nu, när vi talar, flyr tiden i väg. Fånga stunden, i morgon kan det vara för sent”.
(Fånga dagen …)
“Det är inte tillräckligt för dikter att vara vackra. De måste också påverka och leda in till läsarens hjärta”.

Natales grate numeras? “Räkna dina födelsedagar och var tacksam för var och en av dem”. En nyare variant, upphovsman okänd, låter ” Det är bra för din hälsa att fylla år, samstämmig statistik visar att de som har flest födelsedagar, lever längst”.

“Om du vill skriva något läsvärt är radergummit ditt viktigaste vapen”.
“Tänk dig att varje dag, varje timma är din sista. Allt som kommer därefter blir en angenäm överraskning”.
(Fånga Dagen …)
“Den som har börjat har gjort halva gärningen”.
“Många ord och tankar som nu har fallit, skall återkomma och många ord och tankar som nu aktas högt skall falla”.
“vi är bara statistik, födda för att konsumera resurser”.
Huncine solem tam nigrum surrexe mihi? “Lyser solen för mig?”
“Lectio, quae placuit, decies repetita placebit “, “Det vi läser med glädje, kan vi läsa många gånger med bibehållen glädje”.

Horace dog, i plötslig sjukdom (njursten?) den 27 november år 8 före Kristus, strax före sin 57-årsdag. Knappt två månader tidigare dog hans välgörare och i mångt och mycket rådgivare, Maecenas. Horace hann aldrig skriva något testamente, men skänkte allt han ägde till Kejsar Augustus. Han begravdes på Esquiline alldeles bredvid Maeceneas gravplats. Artikelförfattaren gör inte anspråk på att vara expert, vare sig på historia, litteratur eller filosofi, men fascineras av samtliga dessa tre ämnen. För att citera, inte Horace, utan någon, åtminstone för artikelförfattaren, okänd förmåga, “Utan att förstå vår historia, kan vi inte göra anspråk på att förstå vare sig vår samtid eller framtid”.

Carpe Diem.